Privacybeleid

Wij respecteren je privacy en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan jou.

Bedrijfsgegevens
Naam organisatie: Westeinderpas
Website: www.westeinderpas.nl
Inschrijfnummer KvK: 81699042
BTW-nummer: NL862186298B01

E-mail adres
Wij vragen je e-mailadres om je als ondernemer aan te kunnen sluiten bij de Westeinderpas

De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
– De uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
– De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
– Je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
De geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor interne data-analyse.

Verstrekken aan derden
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Het is wel mogelijk dat wij voor onze dienstverlening de ondersteuning van een derde partij inschakelen. Met deze partij zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.